Fra foredraget på ungdomssamlingen i år

Foredrag for Leverforeningen 14.11.15 – Ungdomssamlingen

Psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens – grir@bergensklinikkene.no

Strever man med egne utfordringer blir man ofte mer oppmerksom på andres.

Søsken og nær familie er viktige ressurser for den som har en sykdom, men trenger også å bli ivaretatt i forhold til sin rolle som pårørende.

 

 

leveren

Rusmidlers innvirkning på leveren

 • Overdreven alkoholbruk kan føre til skader på leveren
 • Mange medikamenter og cannabis binder seg til fettvev i leveren
 • Injiserende rusmidler kan medføre ulike viruser som skader leveren

Langvarig og høyt alkoholforbruk vil skade leveren. Det kan føre til fettlever, leverbetennelse og til sist skrumplever. Nesten alle som misbruker alkohol, får fettlever, men bare en liten del utvikler leverbetennelse, og enda færre får skrumplever (Norsk Helseinformatikk).

Gruppepress

Mye av gruppepresset oppstår på grunn av det man kaller ”Den store flertallsmisforståelsen”. Det betyr, for så sette det litt på spissen, at alle tror at alle andre gjør det som nesten ingen gjør. Og så strever man for å bli som ”alle de andre”, selv om nesten ingen av de andre er slik man selv tror de er. Man tror at ”alle” drikker masse hver helg, når kanskje nesten ingen gjør det.

Kanskje er det ikke så rart når man til stadighet leser i avisene at ”alle doper seg”. Samtidig vet man at over 80 % av ungdom ikke har noen som helst erfaring med dop, og at andelen som bruker dop jevnlig er bitteliten. 65 % av ungdomsskoleelevene drikker IKKE alkohol. Man får altså fort inntrykk gjennom media at dop og fyll er langt mer utbredt enn det faktisk er.

Samtidig er det ikke slik at presset alltid rammer hvem som helst. Det viser seg at dersom du har venner som røyker hasj, så er sjansen mye større for at du selv også vil gjøre det. De fleste pressituasjoner oppstår nemlig i vennegjengen. Det er mye vanskeligere å si nei til en venn eller venninne enn å si nei til en fremmed. Til tross for dette sier for eksempel 82 % av ungdom som blir tilbudt ecstasy nei, til tross for at de ofte blir tilbudt det av venner.

Hvordan si nei?

Å stå imot gruppepress krever selvtillit. Du kan

 • nekte å være med på negative aktiviteter
 • gå din vei og late som om du må gjøre noe annet
 • appellere til fornuften: «Dere er for smarte til å gjøre noe slikt»
 • appellere til vennskapet: «Jeg vil ikke at dere skal havne i trøbbel»
 • Stå for dine egne meninger

 

Les sammendraget fra foredraget i pfd her: Rus og avhengighet – Gerd Helene Irgens

Hva med oss?

Til deg/dere som har ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne tilbys:

 • Samlivskurs for par
 • Oppfølgingskurs for par
 • Kurs for aleneforeldre

Bufetat

I 2016 er det i Region Sør planlagt 4 samlivskurs for par, 1 oppfølgingskurs for par og 1 kurs for aleneforeldre.

Kursene holdes på hotell og er ment som et pusterom og en inspirasjon i en krevende hverdag. Kursene starter fredag kveld og avsluttes søndag etter lunsj.

Plassene tildeles fortløpende. Maks. 10 par pr. parkurs, 15 stk på aleneforeldrekurs.

Egenandel kr 1 000,- pr. par, kr 500,- pr. pers for aleneforeldrekurs.

 

Samlivskurs for par:

1. – 13. mars: Rica Havna Hotell, Tjøme – www.rica.no/havna

15. – 17. april: Rica Havna Hotell, Tjøme – www.rica.no/havna

27. – 29. mai: Rica Havna Hotell, Tjøme – www.rica.no/havna

9. – 11. september: Rica Havna Hotell, Tjøme – www.rica.no/havna

 

Oppfølgingskurs for par:

 21. – 23. oktober: Rica Havna Hotell, Tjøme – www.rica.no/havna

 

Kurs for aleneforeldre:

23. – 25. september: Farris Bad Hotell, Larvik – www.farrisbad.no

Se også: www.hvamedoss.no

Påmelding til Grenland Familiekontor, Skien.

 

Kontaktpersoner:

 • Vera Ringdal, tlf.: 35 50 58 70
  e-post: vera.ringdal@bufetat.no

 

Nytt nettsted for NAV Kompetansesenter

Appbiblioteket (www.appbibliotek.no) er en nettbasert oversikt over apper for smarttelefoner og nettbrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden er et samarbeid mellom Statped og NAV.

appb_logo_horizontal

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har ansvaret for drift av nettstedet. De har opprettet en redaksjonsgruppe som består av fagpersoner som jobber med kognisjon, syn, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og bevegelse. I tillegg er avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling ved Statped og flere hjelpemiddelsentraler innholdsleverandører til appoversikten.

Kontaktinformasjon til redaksjonen: appbibliotek@nav.no