FFO søker prosjektleder med interesse for brukermedvirkning

FFO har opprettet en ny stilling som prosjektleder for brukermedvirkningsarbeidet i organisasjonen. Det skal gjøres et spennende arbeid med å ruste opp organisasjonsapparatet for å systematisk kunne levere, skolere og følge opp våre brukermedvirkere innen forvaltning, tjenesteapparat og forskning – nasjonalt og lokalt.   Les videre

Advertisements

Politisk seier for FFO

FFO har i mange år kjempet for en helhetlig koordinering av politikkutformingen. Onsdag 14. juni viste Solveig Horne (FrP) at Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har tatt kravet på alvor.

 

På vegne av syv departementer lanserte BLD at de ønsker å utvikle en strategi som følges opp av en konkretiserende handlingsplan. Les videre