About Lena Borge

Har stort engasjement for helserelaterte emner og et brennende ønske om å bidra til å forbedre kommunikasjon og informasjon om kropp og helse. Samtidig ønsker jeg å oppfordre til at vi begynner å tenke selv - ikke bare følger alle andre.

Politisk seier for FFO

FFO har i mange år kjempet for en helhetlig koordinering av politikkutformingen. Onsdag 14. juni viste Solveig Horne (FrP) at Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har tatt kravet på alvor.

 

På vegne av syv departementer lanserte BLD at de ønsker å utvikle en strategi som følges opp av en konkretiserende handlingsplan. Les videre