About Lena Borge

Har stort engasjement for helserelaterte emner og et brennende ønske om å bidra til å forbedre kommunikasjon og informasjon om kropp og helse. Samtidig ønsker jeg å oppfordre til at vi begynner å tenke selv - ikke bare følger alle andre.

Endringer i reglene om rett til pleiepenger når barna er syke

Endringer i reglene om rett til pleiepenger når barna er syke

Fra 1. oktober 2017 er regelverket for pleiepenger endret. Her kan du lese de viktigste endringene. Les videre

Advertisements

Beitostølen helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging.

Les videre

Nytt tilbud fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig tilbud som skal bidra til at mennesker som lever med helseutfordringer får økt forståelse for hva som hemmer og fremmer egen mestring, har tro på egen mestringsevne og ferdigheter til å håndtere egen situasjon. Brukermedvirkning er en viktig premiss i utvikling og etablering av gruppebaserte lærings- og mestringstilbud, og dette ligger også til grunn for Mestringstreff. Les videre