About Lena Borge

Har stort engasjement for helserelaterte emner og et brennende ønske om å bidra til å forbedre kommunikasjon og informasjon om kropp og helse. Samtidig ønsker jeg å oppfordre til at vi begynner å tenke selv - ikke bare følger alle andre.

Nytt tilbud fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig tilbud som skal bidra til at mennesker som lever med helseutfordringer får økt forståelse for hva som hemmer og fremmer egen mestring, har tro på egen mestringsevne og ferdigheter til å håndtere egen situasjon. Brukermedvirkning er en viktig premiss i utvikling og etablering av gruppebaserte lærings- og mestringstilbud, og dette ligger også til grunn for Mestringstreff. Les videre

Advertisements

Politisk seier for FFO

FFO har i mange år kjempet for en helhetlig koordinering av politikkutformingen. Onsdag 14. juni viste Solveig Horne (FrP) at Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har tatt kravet på alvor.

 

På vegne av syv departementer lanserte BLD at de ønsker å utvikle en strategi som følges opp av en konkretiserende handlingsplan. Les videre